EMDR μια εξαιρετική μέθοδος αντιμετώπισης του ψυχικού τραύματος και του στρες


Το EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική θεραπευτική τεχνική που βοηθά στο να απαλλαγεί κανείς άμεσα από τις ψυχολογικές επιπτώσεις -βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες- των τραυματικών εμπειριών κάθε μορφής. Τέτοιες εμπειρίες μπορεί να είναι διάφορα σοκ, γεγονότα που οδήγησαν σε άγχος και φοβίες, χαμηλή αυτοπεποίθηση και ανασφάλειες, ψυχικός πόνος και θλίψη από χωρισμούς ή απώλειες αγαπημένων κλπ.

Τα ψυχικά τραύματα και το σοκ μπορεί να είναι πρόσφατα ή παλαιά, πολύ συχνά όμως εξακολουθούν να επηρεάζουν και να δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα μας.

Το στρες μετά από τραυματικές εμπειρίες μένει μέσα στο σώμα

Η βασική αρχή εδώ είναι ότι το στρες που προκαλείται όταν βιώσουμε μια τραυματική κατάσταση, μένει μέσα μας, “παγώνει” μέσα μας και δεν μπορεί να ‘μεταβολιστεί’ ψυχολογικά, έτσι ώστε ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από την επίδραση του παρελθόντος.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, κάθε φορά που κάτι μας θυμίσει, συνειδητά ή υποσυνείδητα, μια τραυματική εμπειρία που ζήσαμε κάποτε, να τείνουμε να αισθανόμαστε και να αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο που είχαμε αντιδράσει τότε. Έτσι επηρεάζονται σημαντικά τα συναισθήματα και η συμπεριφορά μας στη ζωή από τα τραυματικά βιώματα που μας καθηλώνουν ή μας ταλαιπωρούν και υποβαθμίζουν την απόδοσή μας και την ποιότητα της ζωής μας.

Στην ουσία η θεωρία του EMDR πιστεύει πως πίσω από κάθε προβληματική συμπεριφορά κρύβεται μια ατελής εσωτερική επεξεργασία τραυματικών βιωμάτων. Στο EMDR η επεξεργασία δεν είναι απλά ψυχολογική με την συνηθισμένη έννοια, αλλά σε αυτήν συμμετέχει το σώμα και το νευρικό σύστημα.

Πως λειτουργεί η μέθοδος του EMDR;

Παρόλα τα θεαματικά της αποτελέσματα, η διαδικασία του EMDR καθαυτή είναι πολύ απλή. Σε μια πολύ γενική περιγραφή της τεχνικής αυτής, το τραυματικό γεγονός ή η προβληματική συμπεριφορά από την οποία θέλει κάποιος να απαλλαγεί προσδιορίζεται με σαφήνεια, ο βαθμός του στρες αξιολογείται και στη συνέχεια ο θεραπευόμενος καλείται να εστιάσει την προσοχή του στην κίνηση ενός αντικειμένου μέσα στο οπτικό του πεδίο -συνήθως το χέρι του θεραπευτή που κινείται δεξιά και αριστερά- ενώ ταυτόχρονα ανακαλεί στην μνήμη του και αναβιώνει την τραυματική εμπειρία. Εναλλακτικά ή και παράλληλα με την κίνηση των ματιών μπορεί να χρησιμοποιηθούν αμφίπλευρα ακουστικά ή απτικά ερεθίσματα (ήχοι που μεταφέρονται αλληλοδιάδοχα στο δεξιό και αριστερό αυτί ή απαλές δονήσεις στις παλάμες των χεριών μέσω ειδικών για τον σκοπό αυτό συσκευών). Στη συνέχεια ο βαθμός υποχώρησης του στρες αξιολογείται και η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την πλήρη υποχώρηση του στρες και την απαλλαγή από το πρόβλημα. Βαθιές συνειδητοποιήσεις και αλλαγές συμβαίνουν συχνά αυθόρμητα στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Άλλοτε πάλι, το πρόβλημα απλώς εξαφανίζεται και τα πράγματα που προκαλούσαν φόβο ή άλλα αρνητικά συναισθήματα και προβληματικές συμπεριφορές στο άτομο παύουν να το επηρεάζουν πλέον.

Τα αποτελέσματα είναι συνήθως θεαματικά και άμεσα και διαρκούν μόνιμα.

Η μέθοδος του EMDR μπορεί να εφαρμοστεί μόνη της για απαλλαγή από τις επιδράσεις συγκεκριμένων τραυματικών εμπειριών ή σε συνδυασμό και με άλλες θεραπευτικές πρακτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες και για επικοινωνία σχετικά με συνεδρίες EMDR

Μαρίνα Αγγελή

Στοιχεία επικοινωνίας

Εθνικής Αντιστάσεως 21, Α. Ιλίσια, Ζωγράφου 157 72
Τηλ. 210 77 79 841
e-mail: info@angeli.gr

Προηγούμενα Ανθοϊάματα: Γνωρίστε τα ανθοϊάματα και την ευεργετική τους δράση μέσα από ένα σύντομο οδηγό
Επόμενα H ZeniΘ χρηματοδοτεί την Εγκατάσταση Θέρμανσης με Φυσικό Αέριο!