Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 41, 54624 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310-254007