Ανάπτυξη εξαγωγών και content marketing


content-marketing

Ανάπτυξη εξαγωγών και content marketing

Η ανάπτυξη πωλήσεων στις διεθνείς αγορές αποτελούσε πάντα έναν από τους κυριότερους στόχους μιας επιχείρησης. Ποιό είναι όμως το κοινό στοιχείο που ενώνει πελάτες και επιχειρήσεις ανά τον κόσμο; Το internet. Καθημερινά χιλιάδες χρήστες αναζητούν διαδικτυακά πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχετε. Εδώ ακριβώς το content marketing έρχεται να γίνει ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην επιχείρηση σας και τους πιθανούς πελάτες σας ανά τον κόσμο.

Πως;

Παρέχοντας στους χρήστες χρήσιμο και χρηστικό περιεχόμενο μέσω blog posts το οποίο θα σας δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα που θα σας ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό σας.

Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν τη στρατηγική content marketing:

Πριν προχωρήσετε στο σχεδιασμό του content σας θα πρέπει να απαντήσετε πρώτα σε ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα:

  1. Σε ποια γλώσσα γίνεται η αναζήτηση από το κοινό στη χώρα στόχο σας;
  2. Ποιες συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις κλειδιά είναι αυτές  στις οποίες γίνεται αναζήτηση γύρω από τα προϊόντα σας;
  3. Ποιό μέσο χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι πελάτες σας για να αναζητήσουν προϊόντα και υπηρεσίες;
  4. Πως οι ανταγωνιστές σας παρουσιάζουν αντίστοιχα ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες;

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε μια σαφή αντίληψη σχετικά με το πώς θα μπορέσετε να προσεγγίσετε το κοινό στο οποίο απευθύνεστε.

Το content marketing είναι το εργαλείο σας για να μετατρέψετε ένα απρόσωπο και άγνωστο κοινό σε ευχαριστημένους πελάτες για την επιχείρηση σας.

Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζονται από την επιτυχία της στρατηγικής σας content marketing;

1) SEO :

Tο content marketing θα επιτρέψει στην εταιρική σας ιστοσελίδα να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων αναζήτησης με αποτέλεσμα το κοινό σας να σας βρει πολύ εύκολα και να αυξηθεί κατακόρυφα η επισκεψιμότητα σας.

2)Social media:

Tο στοχευμένο περιεχόμενο των σελίδων σας στα social media θα σας δώσει την δυνατότητα να κάνετε την επιχείρηση σας ευρέως γνωστή και τον κόσμο να αγαπήσει τα προϊόντα σας.

Στη WEBONE είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την στρατηγική content marketing που θα κάνει την επιχείρηση σας να εδραιωθεί στις διεθνείς αγορές. Μία στρατηγική που θα περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση της αγοράς στόχου σας, λεπτομερή ανάλυση SEO, διαμόρφωση content που θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης και πολλά ακόμα που μας καθιστούν τον καλύτερο συνεργάτη σας.

Προηγούμενα Bluebay Hotel Chalkidiki
Επόμενα Φυσικά Μαργαριτάρια