Το εκπαιδευτικό σύστημα και η οικονομία: Η δόμηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην Ελλάδα || Alba Graduate Business School


Alba Graduate Business School: Συμμετοχή στην ημερίδα «Το εκπαιδευτικό σύστημα και η οικονομία: Η δόμηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην Ελλάδα», από τον ΙΟΒΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος εξέχουσες προσωπικότητες του εκπαιδευτικού και οικονομικού επιστημονικού χώρου, προάγοντας μια εποικοδομητική συζήτηση για τη σημασία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στο εργατικό δυναμικό του αύριο.

Tην Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Cotsen Hall η ημερίδα με θέμα: «Το εκπαιδευτικό σύστημα και η οικονομία: Η δόμηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην Ελλάδα», που διοργάνωσαν το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Βασικός στόχος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ενώ παρουσιάστηκαν παραδείγματα άλλων χωρών και η διεθνής εμπειρία. Σύμφωνα με τους ομιλητές, το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί κομβικό στοιχείο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας και άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.

Το Alba Graduate Business School, The American College of Greece έδωσε το παρών με τον Πρύτανη Κώστα Αξαρλόγλου, ο οποίος μίλησε για μια νέα προσέγγιση οικοσυστημάτων μάθησης όπου το πανεπιστήμιο παίζει κομβικό ρόλο συνδέοντας έρευνα και αριστεία με τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. Ο κ. Αξαρλόγλου έδωσε παραδείγματα σύγκλισης εθνικής στρατηγικής με δράσεις πανεπιστημίων και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Υπογράμμισε τη σημασία των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών ιδρυμάτων, αλλά και την ανάγκη ανάπτυξης κουλτούρας συνεχούς μάθησης. Έκλεισε την ομιλία με την παρατήρηση ότι και η σημερινή εκδήλωση είναι ένα οικοσύστημα μάθησης!

«Στην εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της τεχνολογίας που ανατρέπει τον τρόπο που επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και δρούμε, βρισκόμαστε στην ανάγκη για συνεχή μάθηση. Η συνεχής μάθηση, στάση ζωής, επιτυγχάνεται στα πλαίσια οικοσυστημάτων μάθησης που βασίζονται στην συνεργασία πανεπιστημίων, κρατικών και μη κρατικών, επιχειρηματικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων που, με ενορχηστρωτή το πανεπιστήμιο, προσφέρουν ποικίλα ερεθίσματα μάθησης και το περιβάλλον για συνεχή μάθηση».

Ο Lars Sondergaard, Program Leader στην Παγκόσμια Τράπεζα, τόνισε ότι οι περισσότερες χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μειωμένου αριθμού σπουδαστών έχουν αλλάξει τον τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και ότι οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις απαιτούν παράλληλες μεταρρυθμίσεις στην αυτονομία και λογοδοσία των ιδρυμάτων. Από τη μεριά της η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, επανέλαβε ότι η εκπαίδευση και η ουσιαστική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελούν στρατηγικής σημασίας στόχο της νέας κυβέρνησης.
–Τέλος–

Πληροφορίες για δημοσιογράφους: Ιουλία Κυριακουλάκου: τηλ. 2106660419 | email: ioulia.kyriakoulakou@ogilvy.com

Σχετικά με το Alba Graduate Business School
Tο Alba Graduate Business School, The American College of Greece αποτελεί το Business School του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Από την ίδρυσή του το 1992, και στη διάρκεια της λειτουργίας του, διατηρεί την παράδοσή του στην ακαδημαϊκή αριστεία και την επαφή του με τις επιχειρήσεις. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθεί ενεργά την επιστημονική έρευνα, τη δημιουργία και τη διάχυση νέας γνώσης. Το Alba προσφέρει 14 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και φέρει την επίσημη αναγνώριση του New England Commission of Higher Education (NECHE). Όλα τα ΜΒΑ προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το The Association of MBAs, ενώ το MSc in Finance και το MSc in SHRM από το EFMD Programme Accreditation System.

Σχετικά με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με ιστορία 144 ετών. Αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικές μονάδες: το Γυμνάσιο και Λύκειο-ΙΒ Pierce, το Deree –που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα– και το Alba Graduate Business School. Στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει ετησίως περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής υποστήριξης.

Προηγούμενα 520 Barcode Hellas: Νέες εφαρμογές Barcode EAN-128 & Ετικέτας Logistics
Επόμενα Δύο βραβεία για τη Bayer Ελλάς στα HR Awards